บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :25/09/2560
พิธีเปิดแพรคลุมป้ายอาคารศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนและการเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป จังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560 พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) ประกอบด้วย นายพงศกร แก้วจันทร์เหนือ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) พร้อมด้วย นายสุชาติ อ่อนสุวรรณ์, นายรุ่งจันทร์ แซ่หลี, นายจักราชัย ชุมภูบาง และนายบัญชา สิงห์ทอง เข้าร่วมพิธีเปิดแพรคลุมป้ายอาคารศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนและการเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป จังหวัดสุพรรณบุรี โดย พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. เป็นประธานในพิธีจำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2