บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :24/04/2560
พิธีสืบสานประเพณีไทยเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 09.30-12.00 น. สำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) ร่วมพิธีสืบสานประเพณีไทยเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ โดยมีการจัดพื้นที่สรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงาน และพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ณ บริเวณชั้น 1 ภายในสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี)จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2