บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :26/12/2560
ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี)
นายพิภพ รอดผดุง ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) จากเดิมปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วนกำกับการตรวจสอบคลื่นความถี่ สำนักงาน กสทช. ภาค 1 ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ 1277/2560 เรื่อง ย้ายพนักงาน ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2