บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :09/01/2560
ผู้ประกอบการสถานีวิทยุกระจายเสียง 3 จังหวัด เข้าอวยพรปีใหม่
วันที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ผู้ประกอบการสถานีวิทยุกระจายเสียง 3 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี, นครปฐม และ กาญจนบุรี เข้าอวยพรปีใหม่ นายพงศกร แก้วจันทร์เหนือ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) ณ สำนักงาน กสทช. เขต 15 จังหวัดสุพรรณบุรีจำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2