บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :13/06/2560
ประชุมสำนักงานครั้งที่ 2/2560
วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. พนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) เข้าร่วมประชุมสำนักงานครั้งที่ 2/2560 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานแต่ละฝ่าย ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) 
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2