บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :19/04/2562
ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2562

นายรุ่งจันทร์ แซ่หลี นตป.ก3 ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 13 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2562 ประจำเดือนมีนาคม 2562จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2