บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :14/09/2560
ประชุมการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 สำนักงาน กสทช.เขต 15 (สุพรรณบุรี) ได้มอบหมายให้นายก่อเกียรติ สุรพงษ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง และนายบัญชา สิงห์ทอง พนักงานปฏิบัติการระดับต้น เข้าร่วมประชุมการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม ร่วมกับ สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) , สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครปฐม , สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสมุทรสาคร และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ในพื้นที่รับผิดชอบ ณ สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสมุทรสาคร และลงพื้นที่ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินการของผู้ประกอบการฯ เส้นทาง แยกโรงแรมริเวอร์ - โรงเรียนหนองขาหยั่ง จังหวัดนครปฐม

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2