บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :18/10/2560
ประชุมกรรมการ และเข้าตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานปรับปรุงอาคาร สำนักงาน กสทช. เขต 18 (อ่างทอง)
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 นายพงศกร แก้วจันทร์เหนือ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) พร้อมด้วยนายก่อเกียรติ สุรพงษ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) และ นายสุธิชัย ลัดดางาม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สำนักงาน กสทช. ภาค 1 กรรมการตรวจรับการปรับปรุงอาคาร สำนักงาน กสทช. เขต 18 (อ่างทอง) พร้อมด้วยวิศวกรผู้ควบคุมงานฯ ประชุมกรรมการ และเข้าตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานปรับปรุงอาคาร และได้รับแจ้งจากผู้รับเหมาว่าการปรับปรุงอาคารดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในเดือน ตุลาคม 2560 นี้จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2