บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :27/02/2562
การประชุมจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

นายสุรชาติ ใยถาวรพงษ์ บุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานฯ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 13 เข้าร่วมการประชุมจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกาญจนบุรีจำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : [email protected]    โทร : 035 454 330 - 2