บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :27/02/2562
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค

นายวนุต ศรีจันทร์บาล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 13 พร้อมด้วยพนักงานฯ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวชั่น

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2