บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :27/02/2562
การถ่ายทำวีดีทัศน์ ผลงานอุปกรณ์ตรวจวัดการแพร่กระจายคลื่นรบกวนสำหรับติดตั้งประจำสถานีส่งวิทยุกระจายเสียง

นายวนุต ศรีจันทร์บาล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 13 พร้อมด้วยพนักงานฯ เข้าร่วมถ่ายทำวีดีทัศน์ ผลงานอุปกรณ์ตรวจวัดการแพร่กระจายคลื่นรบกวนสำหรับติดตั้งประจำสถานีส่งวิทยุกระจายเสียง ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีจำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2