บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :27/02/2562
การประชุมการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี (ด้านแผ่นดินไหวและอุทกภัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นายวนุต ศรีจันทร์บาล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 13 พร้อมด้วยพนักงานฯ เข้าร่วมประชุมการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี (ด้านแผ่นดินไหวและอุทกภัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมแผน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรีจำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2