บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :27/02/2562
โครงการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 1

นายวนุต ศรีจันทร์บาล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 13 พร้อมด้วยพนักงานฯ เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 1 ณ วัดโภคาราม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีท่านธีรชัย ทศรฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าเยี่ยมชมงาน

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2