บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :27/02/2562
พิธีเปิดทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี

นายพิภพ รอดผดุง ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 13 เข้าร่วมพิธีเปิดทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี ณ อาคารศาลปกครองสุพรรณบุรี เลขที่ 333 หมู่ที่ 6 ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ นายพิภพฯ ได้มอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแก่ นายจีรพัฒน์ กล่อมสกุล อธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรีจำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2