บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :05/01/2560
สำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจสอบสัญญาณ
วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00-17.00 น. ท่าน กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ตรวจเยี่ยมพร้อมให้นโยบายการปฏิบัติแก่ผู้บริหารและพนักงานสำนักงาน กสทช. ภาค 1 และลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคของผู้บริโภคต่อการรับชมทีวีดิจิตอล ณ ชุมชนมิตรประชาพัฒนา ทั้งที่ สำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) ได้เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจสอบสัญญาณ ดังกล่าวด้วย

IMG_5605-(1).JPG

IMG_5646-(1).JPG

IMG_5666.JPG

IMG_5730.JPG


 
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2