บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :28/11/2560
ต้อนรับพนักงานจากสำนักงานบริหารข้อมูลกลาง (บภ.) และ สำนักแผนและวิศวกรรมการตรวจสอบ (ผภ.)
วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 สำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) ให้การต้อนรับ พนักงานจากสำนักงานบริหารข้อมูลกลาง (บภ.) และ สำนักแผนและวิศวกรรมการตรวจสอบ (ผภ.) เข้าศึกษาเครื่องมือตรวจสอบและอุปกรณ์เพื่อจัดทำขอบเขตโครงการให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการและการเรียนรู้เครื่องมือตรวจสอบของสายงานบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาค ของสำนักงาน กสทช.

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2