บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :19/04/2562
ต้อนรับคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและสร้างศูนย์การเรียนรู้ สำนักงาน กสทช.

สำนักงาน กสทช. เขต 13 ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและสร้างศูนย์การเรียนรู้ สำนักงาน กสทช. โดยมี พลอากาศเอกไพโรจน์ รัตนพล เป็นประธานอนุกรรมการ เข้าเยี่ยมชมสำนักงาน กสทช. เขต 13 และประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับความต้องการของสำนักงาน กสทช. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช. เขต 13

 

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2