บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :24/04/2560
ติดต่อประสานงานกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว เรื่องการปรับปรุงอาคารเพื่อจัดตั้งสำนักงาน กสทช. เขต 18 (อ่างทอง)
วันที่ 21 เมษายน 2560 พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) พร้อมด้วย พนักงานสำนักงาน กสทช. ภาค 1 เดินทางติดต่อประสานงานกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว เรื่องการปรับปรุงอาคารเพื่อจัดตั้งสำนักงาน กสทช. เขต 18 (อ่างทอง) และเดินทางเข้าเยี่ยมชมอาคารที่ทำการชั่วคราว ณ ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2