บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :09/01/2560
ตรวจสอบการทำหน้าที่ของสมาคมวิทยุสมัครเล่น
เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 สำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) เข้าตรวจสอบการทำหน้าที่ของสมาคมวิทยุสมัครเล่น ควบคุมข่ายในพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดนครปฐม (HS7AN) และ จังหวัดกาญจนบุรี (HS7AK)

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2