บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :01/05/2560
ตรวจร้านค้าเครื่องวิทยุคมนาคม
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) เข้าตรวจร้านค้าเครื่องวิทยุคมนาคมสำรองจำหน่าย ณ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2