บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :14/11/2560
ตรวจรับงานการปรับปรุงอาคาร สำนักงาน กสทช. เขต 18 (อ่างทอง)
เมื่อวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายพงศกร แก้วจันทร์เหนือ วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) พร้อมด้วย นายก่อเกียรติ สุรพงษ์ นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการ ปฏิบัติการระดับสูง และ นายสุธิชัย ลัดดางาม นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการ ปฏิบัติการระดับสูง คณะกรรมการตรวจการจ้างปรับปรุงอาคาร สำนักงาน กสทช. เขต 18 (อ่างทอง) ร่วมกับ สำนักงาน กสทช. ภาค 1 พร้อมด้วยวิศวกรผู้ควบคุมงานฯ ประชุมกรรมการ และดำเนินการตรวจรับงานการปรับปรุงอาคารฯ ผลการดำเนินการ ได้ให้ผู้รับเหมาเก็บงานเล็กน้อย โดยรวมแล้วเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามสัญญาจ้างฯด้วยดีจำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2