บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :13/06/2560
การประมูลเบอร์สวย รายได้ส่งรัฐ ครั้งที่2 ประจำปี 2560

กลับมาอีกครั้งกับ "การประมูลเบอร์สวย รายได้ส่งรัฐ ครั้งที่2 ประจำปี 2560" ด้วยเลขหมายสวยเหมือนเรียงติดกัน ตั้งแต่ 8 หลัก ถึง 6 หลัก ให้เลือกอีกกว่า 168 เลขหมาย

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://auction.nbtc.go.th/

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2