บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :14/09/2560
การประชุมทำความเข้าใจประชาคมกับชุมชน ตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 13 กันยายน 2560 นายพงศกร แก้วจันทร์เหนือ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) พร้อมด้วย พนักงานเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมทำความเข้าใจประชาคมกับชุมชน ตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เรื่องโครงการที่จะติดตั้งเสาและอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยผลโหวดให้ตั้งเสา ได้จำนวน 144 เสียง ไม่ให้ตั้งเสา 38 เสียง และมีบัตรเสีย 1 ใบ

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2