บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :01/05/2560
การดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) เข้าประชุมเรื่องการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาคกลาง ปี 2560 (สมุทรสาคร-นครปฐม) พร้อมด้วย สำนักงาน กสทช. เขต 1 (กรุงเทพฯ), สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (วท) และผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคม ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้ได้มีการออกสำรวจเส้นทางจากแยกโรมแรมริเวอร์ ถึง โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่น จังหวัดนครปฐม รวมระยะทาง 3.147 กิโลเมตร เพื่อดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารฯ ร่วมกับผู้กี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2