บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :14/09/2560
การจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า ณ จังหวัดนครปฐม
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) มอบหมายให้พนักงาน ประกอบด้วย นายสุชาติ อ่อนสุวรรณ์ และนายคมสันต์ จิตต์มั่น เข้าร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครปฐม และผู้ประกอบการสื่อสารฯ ร่วมดำเนินการกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2