บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :22/05/2561
การขับเคลื่อนงานกู้ภัยขององค์การสาธารณกุศลโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนงานกู้ภัยขององค์การสาธารณกุศลโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี ณ โรงเรียนวัดแก้ว ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2