บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :13/06/2560
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานให้สำนักงาน กสทช.

สำนักงาน กสทช. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานให้สำนักงาน กสทช. ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงาน กสทช. ภาค และ สำนักงาน กสทช. เขต โดยตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเนื้อหา จำนวน 4 อัตรา
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 8 อัตรา

ผู้ประสงค์สมัครเพื่อสอบคัดเลือก สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/3l4u8c


จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2