บันทึกโดย :Natruja Weeratham
วันที่บันทึก :01/02/2561
ประกาศสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) เรื่อง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ
ประกาศสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) เรื่อง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการจำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2