บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :09/01/2560
สำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) เข้าสวัสดีปีใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) เข้าสวัสดีปีใหม่และรับพรจาก ท่านพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2560

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2